• Power-Dagbesteding.nl
  • 06-21222725

Begeleiding

Begeleiding

Power Dagbesteding is een kleinschalige vorm van dagbesteding. De groep bestaat uit hooguit 4 a 5 cliënten. Dit is een doelbewuste keuze. Power dagbesteding wil mensen in kleine groep te begeleiden, om zo de benodigde aandacht te kunnen geven. Doordat Power Dagbesteding een kleine organisatie is, zijn de overhead kosten erg laag. Daarnaast heeft Power Dagbesteding geen “eigen locatie” maar doet dit in samenwerking met bedrijven en stichtingen. Dit maakt dat de middelen direct ten goede komen bij het begeleiden van de cliënten en de begeleidingsintensiteit hoog kan zijn.

Er wordt gewerkt met kleine groepen, met vaste begeleiders hierdoor kan er persoonlijke aandacht geboden worden. Dit resulteert weer in veiligheid en vertrouwen. De begeleiding is op maat en vraag gestuurd. De vraag van de cliënt staat centraal. Vanuit Power Dagbesteding wordt nagestreefd dat cliënten zich zo volwaardig mogelijk voelen. Volwaardig in de zin van gelukkig zijn, gezien worden, zich begrepen en geaccepteerd voelen. Power dagbesteding biedt dagbesteding  waarin mensen zich zelf kunnen en mogen zijn.